Velo Birchler

Stevens

 

"Riva" Fully  27.5er

Schaltung Shim XT/SLX 30G

Bremsen Shim BR-M615

Fr. 2799.-  Jetzt Fr. 1890.-